Vacatures

Love your job

 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto

Het DNA van Vanheede

Innovatie

Bij vele mensen stopt het afvalverhaal aan de vuilnisbak, bij ons begint het dan pas. We maken er onze missie van om afval een nieuw en beter leven te geven. Elke dag gaan we op zoek naar vooruitstrevende technieken om de ingezamelde materialen om te zetten in nieuwe grondstoffen en energie.

Respect

Eigenheid is de kracht van ons bedrijf. Bij ons telt de invulling van jouw job, niet je afkomst, geloofsovertuiging, geslacht of leeftijd. Bij ons krijgt iedereen gelijke kansen. Eerlijkheid, respect & vertrouwen, daar hechten we écht belang aan. Duurzaamheid is bij ons een sleutelwoord en dat geldt zeker voor ons HR-beleid.

Goesting

We geven je de ruimte om te leren en te groeien, binnen een informele en collegiale sfeer. Zin voor initiatief en ondernemerschap worden sterk aangemoedigd. We werken hard aan een mooiere toekomst maar verliezen daarbij het evenwicht tussen werk en privé niet uit het oog.

Doe maar gewoon…

...dan doe je al gek genoeg. We zijn een familiale groep met West-Vlaamse roots, maar met de drive en passie van een wereldspeler. We staan voor een no-nonsense aanpak, wat zich uit in daadkracht en vooruitgang. De sterkte van ons bedrijf is dat we met ons dynamisch team samen hetzelfde doel willen bereiken.

Dance Challenge Vanheede, who's next?

Meet the team

 • Mie

 • Kim

 • Sylvie

 • Emmanuelle

 • Wim

Innovation is not about dreams. It's about realizing dreams. Vanheede Innovates

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens van 8 december 1992, geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz